Weather forecast for today:

High: C° Low:
The Ricky Times
Home - Over mij - Essays & Papers - Contact

Master Thesis

Can I trust your voice?


In mijn master thesis heb ik onderzoek gedaan naar de effecten van het intonatiepatroon van ‘twijfel’ in chatbots. In human-computer interaction wordt intonatie over het algemeen geassocieerd met een hogere menselijkheid perceptie (i.e. anthropomorphism), wat in research normaal gesproken tot meer vertrouwen leidt. Alleen wat als deze intonatie twijfel uitdrukt? Wat gebeurt er dan met de menselijkheid perceptie en het vertrouwen in een chatbot? In mijn master thesis geef ik een uitgebreide analyse en uitleg van het effect dat ik geobserveerd heb in mijn experiment. Klik hieronder om mijn master thesis te lezen.

Comic book movie trailers

And their engagement on YouTube


Vanwege mijn grote interesse in stripboeken en films heb ik een vrije onderzoeksopdracht gewijd aan dit onderwerp. In dit onderzoek heb ik vergeleken of er een verschil in engagement tussen comic book movie trailers en non-comic book movie trailers zit. De verwachting was dat comic book movie trailers het beter zouden doen vanwege een mogelijke ‘fan-base’ die wordt meegenomen vanuit de stripboeken en de worldbuilding dat merken als Marvel en DC tegenwoordig doen. Dit bleek ook te kloppen; trailers van films gebaseerd op stripboeken hebben een hogere engagement dan reguliere blockbusters. Klik hieronder om het paper te lezen.

Facial Expression of
Joy (co-author)

Of Italian & Australian Masterchef contestants


Communicatie-literatuur beschrijft hoe culturen verschillen in uiting van non-verbaal gedrag. Zo zouden low-context culturen als de Verenigde Staten verbale communicatie prioriteren, terwijl high-context culturen als Japan eerder non-verbale communicatie vertonen. Om te testen of dit verschil ook zichtbaar is in bestaand videomateriaal, heb ik met mijn groep beelden van Masterchef Australia (low-context) en Masterchef Italia (high-context) geanalyseerd op ‘facial expression of joy’ door middel van drie methoden. Zo paste we handmatige annotatie, automatische (machine learning) annotatie, en perceptie met deelnemers toe. Klik hieronder om het paper te lezen.

Digital Resurrection

And its implications


In dit essay bespreek ik de ethische aspecten (voor en tegen) van 'digital resurrection' ofwel het nabootsen van iemand zijn persoonlijkheid in chatbots of slimme robots. Recentelijk heeft Microsoft een patent aangevraagd om met iemands digitale gegevens (social media, sms, mails etc.) een chatbot te creëren na hun dood. We hebben dit natuurlijk al gezien in Black Mirror en de film 'Her' wat dit kan doen met iemand en het verwerkingsproces. Aan de ene kant kan het de verwerking bevorderen, maar aangezien dode personen geen recht van privacy hebben (in de wet) is dit een bijzonder dilemma. Klik hieronder om het essay te lezen.

'Being there'
(co-author)

The effect of cheering and visuals in virtual roller coaster rides


Tijdens de 2021 Covid-restricties gebruikten pretparken virtuele rides in attracties om hun social media volgers te entertainen. Zulke rides kunnen, net als de meeste digitale media, een effect veroorzaken dat ‘presence’ heet; waar iemand compleet geabsorbeerd is in een digitaal medium. Volgens literatuur kunnen onder meer ‘intra-audience effects’ (e.g. juichen of klappen) en visuele effecten (e.g. animatie vs. realiteit) presence veroorzaken. In dit paper onderzocht ik met een groep of er een verschil in presence aanwezig is als de aanwezigheid van intra-audience en visuele effecten gemanipuleerd wordt. Klik hieronder om het paper te lezen.

UPI: AR ETHICS

And its societal impact


Hoe ziet het straatbeeld van de toekomst eruit met Augmented Reality? Wat zijn de ethische overwegingen en beoordelingen die designers moeten meenemen bij de infrastructuur? In een essay en ‘design fiction’ (in de vorm van videos) filosofeer ik over de mogelijke implicaties die AR-technologie kan hebben op het straatbeeld. Ook voorspel hoe een mogelijk AR/MR netwerk eruit zal zien en hoe verschillende ethische stromingen over de technologie zouden denken. Klik hieronder om het artikel over mijn essay te lezen.

Health Resolutions

A Covid-annotation


Een belangrijk onderdeel van goede voornemens tijdens nieuwjaar zijn voornemens omtrent fysieke en mentale gezondheid. Alleen wat als er een globale pandemie plaatsvindt? Is de distributie van voornemens en hun doel-oriëntatie nog steeds hetzelfde? Deze vragen beantwoordde ik met mijn eigen ontwikkelde annotatie-schema voor Tweets met nieuwjaarsvoornemens. Aangezien mensen waarschijnlijk meer nadenken over hun fysieke en mentale gezondheid als deze thema’s relevant zijn in hun leven, verwachtte ik dat mentale en fysieke voornemens meer voorkwamen in voornemens getweet tijdens de pandemie.