Weather forecast for today:

High: C° Low:
The Ricky Times
Home - Over mij - Essays & Papers - Contact

Probleem stelling

Holacracy in a nutshell


Naar mate dat software ontwikkelingsbedrijf D-Centralize groter werd ontstond er een groeiende vraag naar een betere organisatiestructuur. De eigenaar van D-centralize, Kees, vond dit in bedrijfsorganisatie-model "Holacracy".

Bij Holacracy wordt besluitvorming verdeeld over teams, in plaats van dat het bepaald wordt door de bedrijfstop. Wat ontbrak was een oplossing om taken, peer feedback en verantwoordelijkheden visueel zichtbaar te maken, zodat functioneringsgesprekken in de toekomst verleden tijd zullen zijn. Kees was op zoek naar een innovatief concept dat dit kon realiseren.

Samen met een groep bij de innovatieroute Smart-Mobile iOS, ben ik aan de slag gegaan met de voorgelegde probleemstelling.

Bovenstaande is het team te zien tijdens een prototyping sessie.

Concept

Met een blik op de toekomst


Tijdens de verschillende conceptingsessies is er besloten om de limitatie van een iOS app los te laten en breed te denken. Met deze gedachte en wat inspiratie uit Black Mirror kwam het idee van Feed tot stand.

Feed is een peer-feedback systeem dat gebruik maakt van ratings om onderlinge waardering te laten blijken en een dialoog te creƫren tijdens meetings. Het nodigd daarnaast uit om achter het computerscherm vandaan te komen door de ratings in augmented reality weer te geven naast deelnemende gebruikers in het team. Feed zal werken als ondersteunende software die verantwoordelijkheden, taken en meldingen weergeeft en bijhoudt, zodat deze bij wekenlijkse team-meetings besproken kunnen worden.

De User Interface bestaat uit een binnenste- en buitenste cirkel. De binnenste cirkel duidt de rating van een gebruiker aan op twee decimalen. De buitenste cirkel duidt aan waar de gebruiker goed in is/in wil ontwikkelen, huidige taken binnen het team en mogelijke meldingen of feedback verzoeken. Als de gebruiker op de rating klikt of "tapt" dan komen er geavanceerde statistieken tevoorschijn.


Prototyping

Hoe ziet het eruit?


Om te testen of het idee zou kunnen werken in teams is Feed geprototyped in eigen projectgroep. Hierbij werd in plaats van Augmented Reality, gebruik werd gemaakt van papieren cirkels en notitiebriefjes. Deze paper-prototyping sessies leverden interessante ontdekkingen op, waaronder dat er een regulering moet zitten op ratings en de anonimiteit van ratings.

Om Feed te blijven testen is er met C# een live prototype versie gemaakt van het programma voor op de computer. Hier hield ieder groepslid tijdens het project de ratings en feedback bij, die vervolgens besproken werden bij de wekelijkse meeting. Bij deze iteratie werd ook een grafieken pagina en de mogelijkheid om feedback te vragen geimplementeerd. Tijdens het testen bleek dat numerieke ratings soms kort door de bocht kunnen zijn, maar wel aanleiding geven voor complimenten of verbeterpunten.

Eindresultaat

Prototype & Video


Het eindresultaat van de groepsopdracht is een Holacracy concept en een getest prototype. Een Augmented Reality Feed bleek een wat ambitieus toekomstperspectief, maar de C# versie van Feed voldeed als prototype en als proof of concept voor de opdrachtgever.

Om toch een beeld te schetsen van hoe Feed eruit ziet met Augmented Reality, is er een video gemaakt waar de verschillende functies voorbij komen.